Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy działający pod adresem www.coffeeproficiency.com jest własnością Coffee Proficiency S.C. z siedzibą Zielonkach, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 144B, zrejestrowany pod nr NIP: 6772340070 i nr REGON: 121178968.
Wszelkie elementy graficzne, tekstu, znaki towarowe spółki Coffee Proficiency oraz wszystkich podmiotów, których produkty oferowane są na stronach sklepu internetowego www.coffeeproficiency.com są prawnie zastrzeżone.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Coffee Proficiency S.C. z siedzibą Zielonkach jako administratora danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.
5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

III. REJESTRACJA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Sklep internetowy www.coffeeproficiency.com prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
Klientami sklepu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy oraz odbiorcy instytucjonalni, prowadzący działalność gospodarczą i identyfikujący się numerem NIP oraz REGON.
Coffee Proficiency S.C. za pośrednictwem sklepu internetowego www.coffeeproficiency.com nie prowadzi sprzedaży produktów na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny (Dz.U. z 2016, poz 380 j.t.) w związku z ustawą z 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz 827 j.t.).
Przedmiotem transakcji między Coffee Proficiency S.C. a Klientem mogą być wyłącznie towary przedstawione w chwili składania zamówienia na stronach internetowych www.coffeeproficiency.com
Coffee Proficiency S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronach internetowych www.coffeeproficiency.com. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
Coffee Proficiency S.C. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze sklepu internetowego
Coffee Proficiency S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany ilości towarów oferowanych w sklepie internetowym.
Coffee Proficiency S.C. zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do sklepu internetowego.
Zawartość sklepu internetowego www.coffeeproficiency.com nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
Coffee Proficiency S.C. zaznacza, iż wszystkie wymienione towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Złożenie zamówienia odbywa się po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz rejestracji na stronie internetowej sklepu.
Wszystkie pola formularza rejestracyjnego muszą zostać uzupełnione odpowiednimi danymi Klienta. Tylko wtedy możliwe będzie rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia oraz wystawienie faktury VAT. Podanie danych Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem o ich prawdziwości. W przypadku danych niepełnych, niewiarygodnych, niezgodnych z regulaminem zamówienie nie będzie realizowane.
Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po uprzednim:
zarejestrowaniu się Klienta na stronie sklepu
złożeniu przez Klienta zamówienia
potwierdzeniu zamówienia w postaci wiadomości email wysłanej do Klienta
otrzymaniu od Klienta płatności za towar (z wyjątkiem towarów, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze oraz przelewów odroczonych)
Zamówienie jest realizowane gdy towar znajduje się w magazynie lub jest dostarczany przez producentów. W przypadku niedostępności całości lub części towaru Klient zostaje poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godz. 10:00 Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Wszystkie towary wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony.
Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności.
Forma płatności PRZELEWY ODROCZONE skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców i podmiotów instytucjonalnych, które chcą nawiązać z nami współpracę. Towary dla firm wykorzystujących tę formę płatności będą wysyłane po otrzymaniu przez nas odpowiednich dokumentów oraz podpisaniu przez firmę umowy o współpracy.
Dział PROMOCJE obejmuje towary, które są aktualnie oferowane w niższej cenie lub sprzedawane w zestawach. Liczba promocyjnych towarów jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów. Firma Coffee Proficiency S.C. zastrzega sobie prawo do zakończenia oraz wznowienia promocji w dowolnym momencie.
Dział NOWOŚCI zawiera towary nowo wprowadzone na rynek lub do oferty sklepu.
W pewnych przypadkach możliwe jest negocjowanie cen produktów, szczególnie podczas zamówień większej ilości towaru.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
Bony MyBenefit obejmują produkty z kategorii: Kawa, herbata, szkolenia.
Bonu nie można łączyć z innymi rabatami dostępnymi na stronie.

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać mailem na adres zamowienia@coffeeproficiency.com informację o chęci odstąpienia od umowy z podaniem numeru zamówienia i danych do przelewu zwrotnego. Zwrot pieniędzy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zwracanego towaru na podany rachunek bankowy.

IV. DOSTAWA I CZAS OCZEKIWANIA

Towary dostarczane są poprzez współpracujące z nami firmy kurierskie. Koszty przesyłki wynoszą 16 zł brutto bez względu na ilość i ciężar produktów. Przy spełnieniu minimum zakupowego 1000 zł brutto słownie tysiąc złotych brutto koszty dostawy ponoszone są w pełni przez spółkę Coffee Proficiency S.C.. Klient jest obciążany kosztami wysyłki na terenie kraju w przypadku zamówienia o wartości mniejszej niż określone minimum. W szczególnych przypadkach spółka Coffee Proficiency S.C. może obciążyć Klienta sklepu kosztami przechowywania przesyłki przez firmę kurierską. Sytuacja taka może mieć miejsce m.in. w przypadku nieuzasadnionego braku odbioru przesyłki. Nie wysyłamy towaru za granicę!

Wszystkie towary wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony oraz towary, których aktualnie brak w asortymencie producentów.
Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności.
Towary dla przedsiębiorców i odbiorców instytucjonalnych, którzy chcą nawiązać z nami współpracę, będą wysyłane po otrzymaniu przez nas odpowiednich dokumentów oraz podpisaniu przez przedsiębiorcę lub odbiorcę instytucjonalnego umowy o współpracy.
Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.
W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Coffee Proficiency S.C. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie firmy kurierskiej realizującej zlecenie.

V. PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami NETTO (nie zawierają podatku VAT).
Przyjmowane przez nas formy płatności to:
przedpłata na konto
płatność kartą lub gotówką przy odbiorze przesyłki
przelewy odroczone, po podpisaniu stosownej umowy

VI. ZWROTY, ZMIANY W ZAMÓWIENIACH, REKLAMACJE I GWARANCJA

Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta do momentu wystawienia faktury VAT.
Zwroty towarów wysyłane są na koszt spółki Coffee Proficiency S.C. W każdym innym przypadku zwrot dokonywany jest na koszt Klienta. Zwroty towaru nie uzgodnione wcześniej nie będą przyjmowane.
W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego lub niezgodnego z postanowieniami umowy Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 2 lat od otrzymania towaru. W tym celu reklamacje należy wysłać na adres: zamowienia@coffeeproficiency.com Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia.
Sposób rozwiązania i czas rozpatrzenia reklamacji jest uzależniony od rodzaju towaru, jego wad oraz jego dostępności w magazynie lub u producenta.
W przypadku wszelkich uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas transportu, reklamacja będzie uwzględniania jedynie po spisaniu protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.
w przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki (zgnieciony karton, wyciek chemii itp.) Klienci mają prawo i powinni sprawdzać w obecności kuriera stan przesyłki
Klient aby sprawdzić towar, który otrzymał musi najpierw pokwitować jego odebranie. Następnie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki kurier ma obowiązek sporządzenia protokół szkody
Kurier ma obowiązek poczekać 10 min na przyjęcie towaru, natomiast za każde następne rozpoczęte 5 min oczekiwania firma kurierska może obciążyć nas kosztami
proszę nie wiązać firmy kurierskiej kurierskiej z reklamacjami, które obejmują nasze wewnętrzne procedury (ilość, jakość towaru, poprawność zamówienia itp.)
Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie internetowym udzielane są gwarancje producentów. W sprawie serwisowania wszelkich zakupionych w naszym sklepie urządzeń należy kontaktować się bezpośrednio z producentem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spółka Coffee Proficiency S.C. zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno – konserwacyjnych.
Wygląd produktów na fotografiach może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów.
Spółka Coffee Proficiency S.C. informuje, iż sklep internetowy www.coffeeproficiency.com może zawierać błędy techniczne oraz merytoryczne, które będą weryfikowane natychmiast po ich wykryciu.
Wszelkie informacje dotyczące parametrów, właściwości oraz specyfikacji towarów pochodzą z materiałów publikowanych, ogłaszanych lub otrzymywanych od ich producentów, tym samym Coffee Proficiency S.C. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość, rzetelność, zgodność ze stanem faktyczno – prawnym jak i zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów z tego tytułu.
W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie obowiązują prawa Kodeksu Cywilnego.
Przeczytanie regulaminu oznacza akceptację jego postanowień.
Coffee Proficiency S.C. zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez podawania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń, przy czym zmiana będzie obowiązywać od momentu zamieszczenia jej na stronie sklepu internetowego.
Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z tytułu interpretacji niniejszego regulaminu jak i realizacji transakcji jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.